ماشین آلات مورد نیاز خود را از بین تجهیزات ما بیابید

انبارها و سردخانه های هوشمند نگهداری سیب زمینی و پیاز
تجهیزات و خطوط کامل سایزبندی سیب زمینی و پیاز
تجهیزات و خطوط کامل فرآوری سیب زمینی
ماشین آلات بسته بندی سیب زمینی و پیاز

گالری

ارسال پیام

تکمیل فرم تماس

 

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

ESPADANA-TECH 

تماس با اسپادانا

ما منتظر درخواست شما هستیم.

تلفن

03132736683

 

تماس با اسپادانا

ما منتظر درخواست شما هستیم.

تلفن

03132736683

 

ارسال پیام

تکمیل فرم تماس

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

ESPADANA-TECH 

تماس با اسپادانا

ما منتظر درخواست شما هستیم.

تلفن

03132736683

 

ارسال پیام

تکمیل فرم تماس

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

ESPADANA-TECH 

خط تولید فرنچ فرایز ، چیپس ، چیپس سیب زمینی ، فرنچ فرایز ، خط تولید چیپس ، کارخانه چیپس ، کارخانه فرنچ فرایز ، دستگاه چیپس ، دستگاه فرنچ فرایز ، دستگاه تولید چیپس ، دستگاه تولید اسنک ، دستگاه خلال سیب زمینی ، سیب زمینی ، خرید سیب زمینی ، فروش دستگاه فرنچ فرایز ، فروش دستگاه چیپس ، خط تولید آرد سیب زمینی ، خط تولید پوره سیب زمینی ، نشاسته سیب زمینی ، آرد سیب زمینی ، کارخانه فرنچ فرایز ، کارخانه چیپس ، فروش چیپس ، فروش فرنچ فرایز ، فروش نشاسته ، سیب زمینی خلال ، کارخانه اسنک ، پفک ، دستگاه پفک ، اسنک پلت ، خط کامل تولید فرنچ فرایز ، باتو ، طلاچین ، پریس ، خلال سیب زمینی ، سورتینگ سیب زمینی ، انبار سیب زمینی ، دستگاه سورت پیاز ، پوستگیر پیاز ، فر ، تولید چیپس ، تولید فرنچ فرایز ، فیلم کارخانه چیپس ، فیلم کارخانه فرنچ فرایز ، انبار نگهداری پیاز ، سردخانه سیب زمینی ، سردخانه پیاز ، دستگاه شستشوی سیب زمینی ، پوستگیر سیب زمینی ، پوستگیر پیاز ، شستشوی سیب زمینی ، تولید پفک ، پوستگیر ، دستگاه فرنچ فرایز ، بسته بندی ، دستگاه بسته بندی ، دستگاه بسته بندی سیب زمینی ، بسته بندی پیاز ، دستگاه بسته بندی پباز ، کارخانه ، خط تولید ، خلال سیب زمینی ، سیب زمینی سرخ شده ، سیب زمینی نیمه آماده ، سیب زمینی منجمد ، تونل انجماد

هنوز به دنبال چیزی هستید؟