ماشین آلات مورد نیاز خود را از بین تجهیزات ما بیابید

انبارها و سردخانه های هوشمند نگهداری سیب زمینی و پیاز
تجهیزات و خطوط کامل سایزبندی سیب زمینی و پیاز
تجهیزات و خطوط کامل فرآوری سیب زمینی
ماشین آلات بسته بندی سیب زمینی و پیاز

گالری

ارسال پیام

تکمیل فرم تماس

 

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

ESPADANA-TECH 

تماس با اسپادانا

ما منتظر درخواست شما هستیم.

تلفن

03132736683

 

تماس با اسپادانا

ما منتظر درخواست شما هستیم.

تلفن

+4971140040990

فکس

+4971140040999

ارسال پیام

تکمیل فرم تماس

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

ESPADANA-TECH 

تماس با اسپادانا

ما منتظر درخواست شما هستیم.

تلفن

+4971140040990

فکس

+4971140040999

ارسال پیام

تکمیل فرم تماس

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

ESPADANA-TECH 

خط تولید فرنچ فرایز ، چیپس ، چیپس سیب زمینی ، فرنچ فرایز ، خط تولید چیپس ، کارخانه چیپس ، کارخانه فرنچ فرایز ، دستگاه چیپس ، دستگاه فرنچ فرایز ، دستگاه تولید چیپس ، دستگاه تولید اسنک ، دستگاه خلال سیب زمینی ، سیب زمینی ، خرید سیب زمینی ، فروش دستگاه فرنچ فرایز ، فروش دستگاه چیپس ، خط تولید آرد سیب زمینی ، خط تولید پوره سیب زمینی ، نشاسته سیب زمینی ، آرد سیب زمینی ، کارخانه فرنچ فرایز ، کارخانه چیپس ، فروش چیپس ، فروش فرنچ فرایز ، فروش نشاسته ، سیب زمینی خلال ، کارخانه اسنک ، پفک ، دستگاه پفک ، اسنک پلت ، خط کامل تولید فرنچ فرایز ، باتو ، طلاچین ، پریس ، خلال سیب زمینی ، سورتینگ سیب زمینی ، انبار سیب زمینی ، دستگاه سورت پیاز ، پوستگیر پیاز ، فر ، تولید چیپس ، تولید فرنچ فرایز ، فیلم کارخانه چیپس ، فیلم کارخانه فرنچ فرایز ، انبار نگهداری پیاز ، سردخانه سیب زمینی ، سردخانه پیاز ، دستگاه شستشوی سیب زمینی ، پوستگیر سیب زمینی ، پوستگیر پیاز ، شستشوی سیب زمینی ، تولید پفک ، پوستگیر ، دستگاه فرنچ فرایز ، بسته بندی ، دستگاه بسته بندی ، دستگاه بسته بندی سیب زمینی ، بسته بندی پیاز ، دستگاه بسته بندی پباز ، کارخانه ، خط تولید ، خلال سیب زمینی ، سیب زمینی سرخ شده ، سیب زمینی نیمه آماده ، سیب زمینی منجمد ، تونل انجماد

هنوز به دنبال چیزی هستید؟