نمایش 1–12 از 17 نتیجه

Equipment and lines for cutting potatoes and onions

Complete lines of potato and onion filling

Packing machines for potatoes and onions

Types of packaging machines for potatoes and onions

Warehouses and storage rooms for potatoes and onions

Warehouses and cold stores of potatoes and onions

انبارها و سردخانه های هوشمند نگهداری سیب زمینی و پیاز

انبارها و سردخانه های هوشمند سیب زمینی و پیاز

ماشین آلات بسته بندی سیب زمینی و پیاز

انواع ماشین آلات بسته بندی سیب زمینی و پیاز

تجهیزات و خطوط کامل فرآوری سیب زمینی

خط کامل تولید انواع اسنک