ماشین آلات و خطوط کامل خاک گیری و سورتینگ سیب زمینی

 • خطوط خاک گیری سیب زمینی
 • خطوط شستشوی سیب زمینی
 • خطوط سایزبندی سیب زمینی
 • خطوط خاک گیری پیاز 
 • خطوط سایزبندی پیاز
To our mobility offerings

ماشین آلات سورتینگ سیب زمینی و پیاز

 • خطوط خاک گیری سیب زمینی و پیاز
 • خطوط سایزبندی سیب زمینی و پیاز
To our mobility offerings

انبارهای هوشمند نگهداری  سیب زمینی و پیاز

 • انبارهای هوشمند نگهداری سیب زمینی
 • انبارهای هوشمند نگهداری پیاز
To our mobility offerings

ماشین آلات بسته بندی  سیب زمینی و پیاز

 • ماشین آلات بسته بندی سیب زمینی
 • ماشین آلات بسته بندی پیاز
 • سیستمهای توزیع
To our mobility offerings

ارسال پیام

تکمیل فرم تماس

تماس با اسپادانا

ما منتظر درخواست شما هستیم.

تلفن

03132736683

فکس

03132736224

تماس با اسپادانا

ما منتظر درخواست شما هستیم.

تلفن

+4971140040990

فکس

+4971140040999

ارسال پیام

تکمیل فرم تماس

تماس با اسپادانا

ما منتظر درخواست شما هستیم.

تلفن

+4971140040990

فکس

+4971140040999

ارسال پیام

تکمیل فرم تماس

Explore more

هنوز به دنبال چیزی هستید؟