تجهیزات و خطوط کامل فرآوری سیب زمینی

 • خط کامل تولید سیب زمینی فرنچ فرایز French Fries ، سیب زمینی خلال شده و نیمه سرخ شده و منجمد
 • خط کامل تولید چیپس سیب زمینی (چیپس ساده و کتل چیپس) و انواع اسنک
 • خط کامل تولید پوره (پرک) سیب زمینی
 • خط کامل تولید نشاسته سیب زمینی
 • خط کامل تولید هاش براون Hash Browns
اطلاعات بیشتر

ماشین آلات سورتینگ سیب زمینی و پیاز

 • خطوط خاک گیری سیب زمینی
 • خطوط شستشوی سیب زمینی
 • خطوط سایزبندی سیب زمینی
 • خطوط خاک گیری پیاز 
 • خطوط سایزبندی پیاز
اطلاعات بیشتر

انبارهای هوشمند نگهداری  سیب زمینی و پیاز

 • انبارهای هوشمند نگهداری سیب زمینی
 • انبارهای هوشمند نگهداری پیاز
اطلاعات بیشتر

ماشین آلات بسته بندی  سیب زمینی و پیاز

 • ماشین آلات بسته بندی سیب زمینی
 • ماشین آلات بسته بندی پیاز
 • سیستمهای توزیع
اطلاعات بیشتر

تجهیزات و خطوط دست دوم ( کار کرده )

 • تجهیزات کارکرده تولید سیب زمینی فرنچ فرایز French Fries ( سیب زمینی خلال شده و نیمه سرخ شده و منجمد )
 • تجهیزات کارکرده تولید چیپس سیب زمینی (چیپس ساده و کتل چیپس) و انواع اسنک
 • تجهیزات کارکرده تولید پوره (پرک) سیب زمینی
 • تجهیزات کارکرده تولید نشاسته سیب زمینی
 • تجهیزات کارکرده تولید هاش براون Hash Browns
 • تجهیزات کارکرده سورتینگ سیب زمینی و پیاز
 • تجهیزات کارکرده بسته بندی
اطلاعات بیشتر

انواع محصولات از سیب زمینی

جستجوی خطوط تولید بر اساس محصول نهایی

french fries

سیب زمینی خلال،فرنچ فرایز

اطلاعات بیشتر

پوره سیب زمینی

اطلاعات بیشتر

فلیک،پودر و پرک سیب زمینی

اطلاعات بیشتر

هاش براون
اطلاعات بیشتر

چیپس سیب زمینی

اطلاعات بیشتر

اسنک پلت

اطلاعات بیشتر

ارسال پیام

تکمیل فرم تماس

 

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

ESPADANA-TECH 

تماس با اسپادانا

ما منتظر درخواست شما هستیم.

تلفن ثابت

٠٣١٣٢٧٣٦٦٨٣

تلفن همراه

٠٩١٣٣١١٠٣٧٧

 

تماس با اسپادانا

ما منتظر درخواست شما هستیم.

تلفن ثابت

٠٣١٣٢٧٣٦٦٨٣

تلفن همراه

٠٩١٣٣١١٠٣٧٧

ارسال پیام

تکمیل فرم تماس

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

ESPADANA-TECH 

تماس با اسپادانا

ما منتظر درخواست شما هستیم.

تلفن

+4971140040990

فکس

+4971140040999

ارسال پیام

تکمیل فرم تماس

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

ESPADANA-TECH 

تصاویر واحدهای تولیدی و فرآوری سیب زمینی

هنوز به دنبال چیزی هستید؟