محصولات ما

تجهیزات شستشوی سیب زمینی

لیست کامل محصولات شرکت

شستشو و پوست گیری سیب زمینی
انواع تونل انجماد
انواع تونل انجماد
خط شستشو و پوستگیری سیب زمینی
خط شستشو و پوستگیری سیب زمینی
خط سایزبندی و انبار نگهداری سیب زمینی
خط سایزبندی و انبار نگهداری سیب زمینی
سیستمهای پوستگیری و انبار نگهداری پیاز
سیستمهای پوستگیری و انبار نگهداری پیاز
خط تولید هاش برآون
خط تولید هاش برآون
خط تولید پوره و نشاسته سیب زمینی
خط تولید پوره و نشاسته سیب زمینی
خط تولید چیپس ساده و کتل و اسنک
خط تولید چیپس ساده و کتل و اسنک
خط کامل تولید سیب زمینی فرنچ فرایز
خط کامل تولید سیب زمینی فرنچ فرایز